Foreningen Badeanstaltens venner
Badeanstaltens venner  -  Silkeborg
 
Foreningen
Forsiden > Foreningen  

 

Foreningen Badeanstaltens Venner

Bestyrelsen består af:

 
Jon Stage
formand & sociale medier
tlf. 2721 9079
Jette Lyngholm
næstformand arrangementer
tlf. 4028 1178
Kirsten Jensen
arrangementer
tlf. 2047 9611
Helge Bay
kasserer & webmaster
tlf. 3034 2036
Brian Wiuff
medlemslister
tlf. 2142 1474
 
 
Marie Louise Klarskov
suppleant
Ingild Felding
revisor
Lis Ibsen
revisorsuppleant

 

Foreningens opgaver

Foreningen støtter bevarelsen af Badeanstalten i Silkeborg. Opgave er bekrevet i vedtægterne således:

"Foreningens formål er med alle lovlige midler at arbejde for bevarelse af den kommunale varmtvandsbadeanstalt i Hostrupsgade 41, Silkeborg, samt ved enhver given lejlighed at påvirke bevilgende myndigheder med henblik på bevarelse af anlægget. Derudover arbejdes for bibeholdelse af de lokaliteter, hvori dette er indrettet, og påse at renoveringer og moderniseringer foretages så nænsomt som muligt, idet det findes, at lokaliteterne er af høj kulturhistorisk værdig."

Generalforsamling

Der holdes generalforsamling årligt i marts måned. Generalforsamlingen afholdes i badets lokaler og annonceres senest 4 uger før ved opslag i Badeanstalten, samt på hjemmesiden.
 

Generalforsamlingen d. 5/3 - 2016


Generalforsamlingen blev holdt i badets lokaler.
 

 
Foreningens referater, vedtægter m.m.

Find dokumenter under Foreningen > Dokumenter.

 


Til top

 

 
© Dampen.DK
  Opdateret: 20.04.16